Онлайн консултации

Онлайн психологическо консултиране Онлайн консултирането стана възможно благодарение на новите технологии. „Феникс” провежда онлайн психологическо консултиране чрез скайп (centerphoenix)  Предимствата на психологическото онлайн консултиране са свързани преди всичко с факта, че човек може да се намира във всяка точка на България или света и да проведе психологическа сесия. Онлайн консултирането,  позволява на консултативните психолози да достигнат до много повече хора; хора, които иначе биха могли да избягват или да нямат достъп до психично здравно обслужване.”   Онлайн консултирането е удобно за хора, в чието населено място няма психолози, които нямат възможност да пътуват, за да се срещнат с психолог, които са с изключително натоварен график. За българите, живеещи в чужбина онлайн консултирането е чудесна алтернатива – те провеждат сесиите си на български език и на цени, валидни за България.
Слабите страни на психологическото консултиране онлайн идват от скоростта на интернет връзката и липсата на жив контакт между психолог и клиент, при което една част от информацията за клиента е по-малко достъпна – например езикът на тялото, който дава важни сигнали за психолога, е ограничен. При този тип консултиране може да бъде изключително трудно да се направи адекватна преценка и намеса при спешен случай. Ето защо, клиенти,които представляват опасност за себе си или за другите може да не са подходящи за онлайн консултиране.   Ето и няколко насоки за провеждане на онлайн консултиране по Скайп:

  1. Разговаряйте с психолога най-напред по телефона, за да си запишете час и да разкажете накратко  за вашите нужди от консултиране;
  2. Поискайте достъп до скайп листата на centerphoenix с основание „онлайн консултиране”;
  3. Включете се  в  Скайп поне 10 минути преди сесията и проверете дали микрофонът и камерата работят добре;
  4. За сесиите е необходима камера – ако нямате вградена камера в компютъра, набавете си външна;
  5. Снабдете се със слушалки и микрофон – така звукът е по-отчетлив и разбирането между вас и психолога – по-ясно;
  6. Осигурете си  тихо и свободно от странични интервенции пространство, за да не се разсейвате.
 Психологическата сесия изисква концентрираност на вниманието. При усложнения с интернет връзката, препоръчваме сесията да се прекъсне и  да се назначи друг час.   Сесиите са заплащат предварително по банков път, като за пакет от 4 броя сесии има отстъпка от 10 %.

Банкови данни:
Титуляр: ЦПК „Феникс” ЕООД
Прокредит банк Пловдив
IBAN: BG67PRCB92301043947914
BIC: PRCBBGSF