Медиация

Какво означава медиация?

Медиацията е един различен  способ за доброволно разрешаване на спорове извън съда.
Каква е ролята на медиатора?
Медиаторът притежава специални познания и умения. Той участва неутрално и безпристрастно, като спомага за запазване на добрия тон и диалога в спора.  Медиаторът  подпомага страните за постигане на договореност и взаимно приемливо споразумение.