За нас

Център за психологическо консултиране „Феникс“ е създаден през 2013 година в град Пловдив. Центърът предоставя професионална психологическа помощ за деца и възрастни.

Квалификация на екипа:

·       академично обучение по психология;семейно консултиране; медиация;

·       опит в професионално консултиране и психотерапия с деца и възрастни;

·       членство в професионални организации;

Психологът…

Психологът е инструмент.

Няма начин да живеете в непрекъснато удовлетворение от себе си. И не е необходимо. Достатъчно е удовлетворението да преобладава.

Семейният консултант…

Семейният консултант е различен специалист от психолога и семейния терапевт. Семейният консултант предоставя по-краткосрочна и структурирана помощ. Обикновено работата му е свързана с разрешаването на конкретен проблем и/или създаване на ново умение. В семейните срещи могат да участват, както самите партньори, родители и деца, така и роднини или други важни за семейството хора. Практиката на всеки семеен консултант се определя от уникалния му стил и квалификация.

Мисията на центъра е да допринесе за подобряване на психичното здраве на децата и възрастните, като им помогне:

  • да намират алтернативи на поведението си;
  • да общуват ефективно, като заявяват себе си и не нараняват другите;
  • да се справят с конфликтите в семейството  и на работното място;
  • да овладяват кризите в различни ситуации;
  •  да диференцират и управляват емоциите си.

 Център за психологическа консултация „Феникс“  партнира на своите клиенти  и ги  подкрепя при изграждането и израстването им като личности  за постигане на вътрешен мир и хармония с околните.

 Като резултат от нашите срещи, за вас ще бъде по-лесно да управлявате живота си, да получите признанието на хората, на които държите, да имате удовлетворяващи приятелства и партньорства, мотивираща работа, висока самооценка и добро самочувствие.